O mikroregionu Podlesí

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Podlesí vznikl v roce 2000 na popud dvou zakladatelských obcí Milenov a Radíkov původně z potřeby vzájemné kulturní a ekonomické spolupráce. Tato potřeba přivedla zanedlouho po založení svazku k navázání spolupráce další dvě obce Klokočí a Hrabůvku.

Mikroregion Podlesí se rozkládá na pomezí dvou geomorfologických celků, k Nízkému Jeseníku náleží severní část katastru Milenova a Hrabůvky a celý katastr Radíkova. Rovinatá část Moravské brány pak zabírá celý katastr obce Klokočí a jižní části katastrů Milenova a Hrabůvky. Z rovin Moravské brány stoupají do kopců Oderských vrchů značené cyklotrasy, které protínají všechny obce mikroregionu. Cykloturisté i pěší návštěvníci, kteří zavítají do našich končin se mohou kochat pěkně upravenými obcemi i jejich hezkým okolím.

Hospodářsky lze charakterizovat naši oblast jako převážně zemědělskou s drobnou řemeslnou výrobou. Dobrá dopravní obslužnost po železnici i po silnici umožňuje občanům dojíždět za zaměstnáním do blízkých Hranic, Lipníka n/B či Přerova. Sídlem svazku je obec Milenov.