Drobečková navigace

Úvod > O mikroregionu > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Podlesí

2. Důvod a způsob založení

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Podlesí vznikl 4. ledna 2001.

Důvody vzniku:

Zejména spolupráce na činnosti v oblastech:

 • školství, sociální péče, kultury, veřejného pořádku, požární ochrany, péče o zvířata, cestovního ruchu,
 • zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně, veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
 • zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění veřejné dopravní obslužnosti na území svazku,
 • ochrany ovzduší, přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v objektech ve vlastnictví obcí sdružených do svazku,
 • správy majetku obcí sdružených do svazku, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení spravovaných obcemi sdruženými do svazku (dále jen členské obce).

3. Organizační struktura

Předseda: Anna Koláčková

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Podlesí
  Milenov 120
  753 61 Hranice 4

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Podlesí
  Milenov 120
  753 61 Hranice 4

 • 4.3 Úřední hodiny

  Nejsou stanoveny, dle telefonické domluvy.
 • 4.4 Telefonní čísla

  +420 581 616 280

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.mikroregion-podlesi.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Podlesí
  Milenov 120
  753 61 Hranice 4

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  info@mikroregion-podlesi.cz

 • 4.8 ID datové schránky

   

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 

6. IČO

70910812

7. DIČ

Svazek není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazby za poskytnutí informací nebyly stanoveny

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  V oblasti poskytování informací dle zákona je nadřízeným orgánem Krajský úřad Olomouckého kraje, který žádné usnesení o výši úhrad nevydal.

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli svazek žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.